O TBSA

TBSA to Agencja Sportowa, zajmująca się obszarem Sport Managment.

Codziennie budujemy TBSA (The Best Sport Agency) w oparciu o najlepsze praktyki, o wiedzę zbudowaną na doświadczeniach zdobytych w pracy z wielkim biznesem i współpracę z największymi grupami kapitałowymi. Robert Ledóchowski jest fundamentem firmy, który nie tylko doskonale rozumie meandry zawodowego sportu, ale kocha sport w pełnym rozumieniu tego słowa.

W TBSA specjalizujemy się w budowaniu przyjaznego środowiska rozwoju dla profesjonalnych sportowców, stawiając silny akcent na całościowy rozwój naszych podopiecznych. Począwszy od wnikliwej analizy potencjału sportowego, przez wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju, w tym edukacji szkolnej, zdobywanie i rozwój wiedzy językowej, po tworzenie i zarządzanie wizerunkiem medialnym. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne, doradztwo finansowe, reprezentację w rozmowach, negocjacjach i podczas podpisywania kontraktu z właściwym, dla obecnego stadium rozwoju zawodnika, klubem sportowym.

Oferta TBSA (The Best Sport Agency) skierowana jest do profesjonalnych, zawodowych zawodników. Zarówno dla seniorów, jak i dla juniorów, stawiających pierwsze kroki na wymagającej arenie sportu zawodowego.

Rozumiejąc istotną rolę rodziców oraz opiekunów prawnych, wpieramy ich doświadczeniem w zarządzaniu wartością medialną i rynkową zawodnika, w tym zapleczem psychologicznym, m.in. w zakresie pracy z motywacją, mediacją kryzysów czy podnoszeniem kompetencji komunikacyjnych.
Przejmując codzienny ciężar obowiązków organizacyjno-administracyjnych, stwarzamy szansę pełnej koncentracji zawodnika na sukcesie sportowym, by w pełni tworzyć wspólny partnerski i rentowny rozwój.

Misja

M

 Misja TBSA odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz stałego budowania najlepszego środowiska menedżerskiego, zarządzając rozwojem osobistym, karierą sportową, wsparciem prawnym, finansowym, a także organizacyjnym, w tym public relations oraz kreowaniem oraz zarządzaniem wizerunkiem.

Wspieramy aktywnych sportowców, dla których praca nad własnym rozwojem, sportowym, duchowym i intelektualnym, jest najważniejszym priorytetem.
Wytężoną pracą dążymy do doskonałości, a codziennym wysiłkiem osiągamy wspólny partnerski i rentowny rozwój. Podejmując ten trud, chcemy wnieść istotny wkład na rzecz lepszego profesjonalnego sportu, a także pełniejszego życia dla naszych podopiecznych, na każdym etapie kariery oraz po jej zakończeniu.

Wizja

W

 Codzienną odpowiedzialną pracą, z zaangażowaniem, w duchu fair play, wspierać i umożliwiać stały rozwój, podnosić jakość życia, w ten sposób współtworzyć wybitne kariery sportowe.