Oferta

Jak pracujemy:

“Co ważniejsze dla sukcesu: talent czy pracowitość ? A co ważniejsze w rowerze: przednie czy tylne koło ?” George Bernard Shaw

W TBSA (The Best Sport Agency), współprace rozpoczynamy od określenia i ustalenia praw i obowiązków, następnie przechodzimy do etapu wnikliwej analizy silnych i identyfikacji słabych stron, który skutkuje opracowaniem indywidualnej ścieżki kariery, w tym realistycznych oraz właściwych dla obecnego i planowanego rozwoju, celów krótko, średnio i długoterminowych, a także określeniu zrozumiałych punktów kontrolnych.

W wybranej ścieżce rozwoju na równi stawiamy edukację i rozwijanie praktycznej znajomości języków obcych, rozwój duchowy oraz fizyczny.

W zależności od grupy wiekowej do jakiej kwalifikuje się zawodnik, typujemy kluby z obszaru ligi niemieckiej, hiszpańskiej i brytyjskiej, pamiętając o kierunku niezwykle istotnym jakim jest reprezentacja narodowa.

Chcemy, by nasi podopieczni byli wyposażeni w zestaw umiejętności oraz narzędzia rozwoju i kariery, które pozwolą im osiągnąć, nie tylko wybitny status na arenie sportu zawodowego, ale i zestaw kompetencji pozwalający na współpracę z Agencją Sportową TBSA w charakterze specjalisty lub ambasadora. Umożliwiamy tym samym pracę zarówno z młodymi talentami jak i profesjonalnymi zawodnikami, na długo po zakończeniu aktywnej kariery sportowej.

W skład zespołu specjalistów TBSA wchodzą:

●  Trenerzy sportowi oraz autorytety sportu
●  Specjaliści budowania wartości oraz wizerunku medialnego
●  Praktycy w dziedzinie medycyny i rehabilitacji sportowej
●  Specjaliści żywienia i suplementacji
●  Psycholodzy rozwoju i sportu
●  Nauczyciele oraz lektorzy
●  Radcy prawni i adwokaci

Oferta

Oferta TBSA dla zawodowego sportowca

Oferta TBSA dla sportowca młodzieżowego

Oferta TBSA dla klubu sportowego

Oferta TBSA dla partnera biznesowego

● Kompleksowa opieka prawna
● Doradztwo finansowe, w tym podatkowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne
● Kompleksowa opieka medyczna● Wsparcie z zakresie żywienia oraz suplementacji
● Pośrednictwo transferowe między klubami
● Kompleksowa obsługa w zakresie public relations, w tym kreowanie wizerunku
medialnego, reprezentacja i zarządzanie wizerunkiem i prawami medialnymi
● Zdobywanie i negocjowanie kontraktów reklamowych
● Organizowanie benefisów, meczów pokazowych
● Planowanie ścieżki edukacyjnej, w tym podnoszenie kompetencji językowych, edukacji
szkolnej, organizacja pobytu w internatach i nadzór nad indywidualnym tokiem nauczania

● Program wsparcia rodziców oraz opiekunów, w tym wsparcie psychologiczne, w zakresie strategii motywacyjnych, kompetencji komunikacyjnych
● Planowanie ścieżki edukacyjnej, w tym podnoszenie kompetencji językowych, edukacji szkolnej, organizacja pobytu w internatach i nadzór nad indywidualnym tokiem nauczania
● Kompleksowa opieka prawna
● Doradztwo finansowe, w tym podatkowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne
● Kompleksowa opieka medyczna
● Wsparcie z zakresie żywienia oraz suplementacji
● Pośrednictwo transferowe między klubami
● Kompleksowa obsługa w zakresie public relations, w tym kreowanie wizerunku
medialnego, reprezentacja i zarządzanie wizerunkiem i prawami medialnymi
● Zdobywanie i negocjowanie kontraktów reklamowych
● Organizowanie benefisów, meczów pokazowych

● Pozyskiwanie kapitału dzięki sponsorom biznesowym tytularnym, partnerów technicznych oraz instytucjonalnych, ambasadorów
● Kompleksowa obsługa w zakresie public relations, w tym kreowanie wizerunku medialnego, reprezentacja i zarządzanie wizerunkiem i prawami medialnymi
● Przygotowanie i negocjowanie kontraktów, umów transferowych
● Transfer zawodników do i z klubu
● Reprezentacja w kontraktach z klubami krajowymi i zagranicznymi
● Wsparcie organizacyjne dla imprez sportowych z udziałem autorytetów sportowych
● Organizacja eventów, obozów i zgrupowań w kraju i zagranicą

●  Opracowanie strategii w zakresie sposobu komunikacji działalności sponsoringowej i marketingu sportowego oraz nadzór nad realizacją planu działań
●  Ocena oraz wycena potencjału medialnego drużyn, zawodników, gwiazd sportu
●  Reprezentacja, wsparcie w negocjacjach, przygotowanie kontraktów, umów z wybranymi drużynami, zawodnikami, gwiazdami sportu